Sterkmerk 2

Vijf tips om een sterk merk te worden

De klantreizen bij het kopen van van producten en/of diensten vinden steeds meer online plaats. Bovendien neemt het aantal online aanbieders steeds meer toe.

Je merk vertegenwoordigt wie je bent. Je merk vertelt een verhaal via uw website, producten, visitekaartjes, infographics, in uw winkels en tijdens interacties met klanten. Wat wil je dat je merk over jou zegt? Het vaststellen van je merkidentiteit is een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar je publiek en tijd om je identiteit te ontwikkelen.

De hamvraag blijft: Hoe onderscheidt je je nu dan nog? Wordt een bijzonder merk, hierbij 5 tips!

TIP 1: COMMUNICEER JE KERNWAARDEN

Het vestigen van uw persoonlijkheid is een van de belangrijkste voordelen van het creëren van een sterk merk, omdat uw persoonlijkheid vertegenwoordigt waar u voor staat en welke ervaring uw klanten zullen hebben.  Een merk is geen product of een belofte of een gevoel. Het is de optelsom van alle ervaringen die je hebt met een bedrijf.

Bepaal en ontwikkel eigen kernwaarden die in je DNA zitten en waar je veel waarde aan hecht. Communiceer deze in alle touchpoints die je hebt met je (toekomstige) klanten. ‘Het niet communiceren van je kernwaarden is dus een gemiste kans’

Wat zijn touchpoints in de customer journey?

Customer journey touchpoints zijn (potentiële) momenten van interactie met de klant. Door in te spelen op dezetouchpoints kun je als marketeer de klantreis optimaliseren. Touchpoints maken dus een wezenlijk deel uit van de customer journey map.

 

TIP 2: PRESENTEER MISSIE EN VISIE

De termen visie en missie worden vaak door elkaar gehaald. Kort gezegd: een visie waar een bedrijf voor staat en een missie wat je als bedrijf wil bereiken. Het formuleren van een visie en missie geeft richting aan een bedrijf, het is de focus en de basis voor de te bepalen bedrijfsdoelen.

Ofwel: waar staan ‘we’ voor!

Via gesprekssessies met directie, medewerkers, klanten en stakeholders wordt een missie en visie geformuleerd.

‘Vertel in je verhaal wat je wilt betekenen voor je klanten en maak het zichtbaar’

TIP 3: ONTLEED DOELGROEPEN

Het lijkt zo voor de hand liggen wie de doelgroepen zijn, maar duik maar eens in hun problemen, behoeften en vragen en dan gaat er vaak een wereld opendie je niet zo goed kent als je had gedacht. Misschien ben je druk met klanten met wie je eigenlijk niet druk wil zijn!  Door een doelgroeponderzoek in te stellen, creëer je aantrekkingskracht met klanten voor wie jij graag werkt. Je moet dus duidelijk aangeven voor welke marktsegmenten en welk type klant je graag werkt. En verplaats je in hun behoeften en problemen en welke oplossing jij daarvoor kan bieden.

“Creëer aantrekkingskracht voor klanten die binnen jouw voorkeursgebieden liggen”

TIP 4: DRAAG KERNBOODSCHAP UIT

Op basis van de resultaten uit het doelgroeponderzoek en de merkidentiteit draagt de ondernemer een kernboodschap uit naar zijn klanten en volgers. In een goede boodschap zit verpakt: wat is het belangrijkste dat de klant verlangt en welke oplossing wenst hij? Wat zijn die kernwoorden? Betrouwbaarheid, Innovatief, Duurzaam, Als dergelijke trefwoorden in de kernboodschap doorklinken, dan past de boodschap bij de wens van de doelgroep en het merk. 

Het is goed af en toe stil te staan of de kernboodschap nog past bij de doelgroep(en). En ‘toets je kernboodschap af en toe bij je doelgroep. Hun behoeften veranderen ook.

TIP 5: DENK IN  LANGE TERMIJN SUCCES 

Het ontwikkelen van een eigen merk, ofwel branding, kost tijd en geld. Het is niet zo je de week na de presentatie gelijk de vruchten ervan plukt. Beschouw het als een lange termijninvestering. Een bepaald merk moet tussen de oren van klanten en volgers komen en groeien. Mensen die in het verleden klant zijn geweest, zullen zich vooral de ondernemer/origanistaie herinneren die zijn merkwaarden goed heeft gecommuniceerd. Dergelijke merken blijven langer in het geheugen zitten en worden sneller weer benaderd.

‘Het ontwikkelen van een merk is een investering voor de lange termijn. Waarbij (merk)consistentie het toverwoord is. 

Een lastige, maar ijzersterk als dit lukt. Een corporate brand identity zou een blijvertje moeten zijn en dus tijdloos.

Xbase_groenestad

Duurzaam gebruik

Duurzaam gebruik

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen mensen, milieu en bedrijf. Het is een verdelingsvraagstuk waar iedere gebruiker van grondstoffen en eindproducten mee van doen heeft. Zorgvuldig en bewust gebruik zijn kenmerken van duurzaamheid. Daar horen afvalreductie en hergebruik bij. Voorbeelden van hergebruik zijn recycling en Cradle to cradle. Als ontwerpers kunnen wij zeker veel invloed uitoefenen op gebruik van basis materialen van producten en verpakkingen. gebruik geen plastic meer en gebruik gerecyceld papier en karton en gebruik groene stroom/groene datacenters. Je moet je eigenlijk bij elk productie proces afvragen hoe laten we de wereld achter.

Cradle to cradle
Cradle to Cradle (C2C) is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. Met het boek Cradle to Cradle: remaking the Way We Make Things (2002) publiceerden William McDonough en Michael Braungart hun kijk op een volledig hergebruik van stoffen. C2C gaat er vanuit dat materialen van een product volledig zijn te hergebruiken óf volledig afbreekbaar zijn. C2C gaat verder dan een normaal recyclingproces. Daarin wordt een afvalproduct opnieuw tot grondstof verwerkt om een nieuw product uit te maken. Vaak verliest het materiaal hierbij kwaliteit. Papier en karton kunnen zes tot zeven maal worden hergebruikt.

Bij C2C is sprake van ´upcycling´ (van wieg tot wieg) in plaats van downcycling (van wieg tot graf). C2C is een nieuwe manier van ondernemen. Produceren zonder kwaliteitsverlies en restproducten staat centraal. Afval van het gebruikte product vormt bij Cradle to Cradle grondstof voor een nieuw product. Dit komt doordat de afvalstoffen worden gerecycled in hun eigen kringloop. C2C onderscheidt twee kringlopen: de biologische en de technische kringloop. De biologische kringloop bestaat uit organische stoffen, die na hun ´werkzame´ leven te composteren zijn. Niet-organische stoffen vormen de technische kringloop: onderdelen van producten blijven circuleren als waardevolle grondstoffen voor de industrie.

Recycling
Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden zij milieubewust geproduceerd. En zijn zij na gebruik voedsel voor nieuwe producten. Oudpapier vormt de basis voor nieuw papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton (). 86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt (*).

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen:

• Vermindering van de afvalberg

• Duurzame inzet van gebruikte materialen

• Minder gebruik nieuwe grondstoffen

• Reductie energie- en waterverbruik

• Verlaging van de CO2-uitstoot

• Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

In Nederland wordt jaarlijks circa 2.454.000 ton oudpapier en -karton ingezameld en gerecycled. Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oudpapier en –karton? Eén ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. Dat betekent dat bijna 7,5 miljoen bomen niet hoeven te worden geoogst en dus worden gespaard.

bronnen:

papierenkarton.nl

Koninklijke VNP Jaarverslag 2016
** PRN monitor 2016

 

Nog enkele tips om duurzaam aan de slag te gaan

• Een beter milieu begint…

• Laat de auto wat vaker staan

• Zoek een duurzame leverancier

• Steun maatschappelijke initiatieven

• Scheid afval zoveel mogelijk

• Communiceer uw duurzame keuzes naar de klant

• Doe het licht uit in ruimtes waar niet altijd mensen aanwezig zijn. zoals het magazijn, de toiletten en de kantine

• Stimuleer uw medewerkers zoveel mogelijk om naar het werk komen met het openbaar vervoer of de fiets.

• Laat uw computer, tv en andere apparaten niet op stand-by staan, maar zet deze volledig uit wanneer u ze langere tijd niet gebruikt.

• Verkoopt u duurzame producten in uw bedrijf? Adviseer dan ook uw klanten over hoe zij uw producten milieuvriendelijk kunnen gebruiken.

• Maak bij voorkeur gebruik van waterbesparende kranen en toiletspoelbakken.

• Kies bij aanschaf of vervanging van apparaten voor een energiezuinigere variant. Let daarbij indien mogelijk op het energielabel.

• Print zo weinig mogelijk (maak liever gebruik van een e-reader) en druk documenten voor eigen gebruik altijd dubbel af.

• Installeer Ecofont op uw computer. Dit lettertype verbruikt minder inkt, zodat u aanzienlijk langer mee met de toner kunt doen.

699e9e1c-770f-4819-85c5-371a21e6946c

UI versus UX

UI versus UX:

 

Wat is het verschil tussen gebruikersinterface en gebruikerservaring?
Op het meest eenvoudige niveau is de gebruikersinterface (UI) de reeks schermen, pagina’s en visuele elementen, zoals knoppen en pictogrammen, waarmee een persoon kan communiceren met een product of service. Gebruikerservaring (UX), aan de andere kant, is de interne ervaring die een persoon heeft wanneer deze interactie heeft met elk aspect van de producten en services van een bedrijf.

Het komt vaak voor dat mensen deze termen door elkaar gebruiken, of soms verkeerd. Als je je ooit hebt afgevraagd: “Wat is UI, wat is UX en wat is het verschil?” In de post van vandaag graven we een beetje dieper in UI en UX om de verschillen tussen hen beter te begrijpen.

Wat is UI?
Simpel gezegd, gebruikersinterface (UI) is alles wat een gebruiker kan gebruiken om een ​​digitaal product of een digitale dienst te gebruiken. Dit omvat alles van schermen en touchscreens, toetsenborden, geluiden en zelfs lichten. Veel mensen denken dat het werk van een UI designer bestaat uit het visueel aantrekkelijk maken van mockup.

Hier een aantal zaken waar de UI designer zich mee bezighoudt: interface design interface layout, interaction design en het vaststellen van visuele richtlijnen.

Wat is het verschil tussen UI en UX?
Op het meest eenvoudige niveau bestaat UI uit alle elementen die iemand in staat stellen om te communiceren met een product of dienst. UX, aan de andere kant, is wat de persoon die met dat product of die dienst in wisselwerking staat, de ervaring wegneemt.

Is UX design belangrijker dan UI design of andersom? Beide designs zijn essentieel voor een goed product (website) en UX en UI designers werken nauw samen, maar de rollen verschillen. UX design bevindt zicht meer op het analytische en technische vlak, UI Design komt in de buurt van het grafisch ontwerpen, alleen meer online.

Cognitieve wetenschapper Don Norman wordt gecrediteerd met het bedenken van de term ‘gebruikerservaring’ in het begin van de jaren negentig, toen hij bij Apple werkte en het als volgt definieerde:
‘Gebruikerservaring’ omvat alle aspecten van de interactie van de eindgebruiker met het bedrijf, zijn diensten en zijn producten.

Dat is een brede definitie die elke mogelijke interactie van een persoon met een product of dienst zou kunnen omvatten, niet alleen een digitale ervaring. Sommige UX-professionals hebben ervoor geopteerd om de klantervaring op het veld te noemen, en anderen zijn een stap verder gegaan om eenvoudigweg te verwijzen naar het vakgebied als ervaringsontwerp. De oorspronkelijke definitie van UX vormt de kern van elk ontwerp van een gedachte-ervaring – het is allesomvattend en altijd gecentreerd rond de mens waarmee het in wisselwerking staat.

Don Norman en Jakob Nielsen vatten het mooi samen toen ze zeiden:
Het is belangrijk om de totale gebruikerservaring te onderscheiden van de gebruikersinterface (UI), hoewel de gebruikersinterface overduidelijk een zeer belangrijk onderdeel van het ontwerp is. Denk bijvoorbeeld aan een website met filmrecensies. Zelfs als de UI voor het vinden van een film perfect is, zal de UX slecht zijn voor een gebruiker die informatie wil over een kleine onafhankelijke release als de onderliggende database alleen films van de grote studio’s bevat.

brand-branding-brandidentity-ebaqdesign

Wat is branding?

Wat is Branding?

Branding is het vermelden van een merknaam, bedrijfsnaam of logo met als doel de bekendheid ervan te vergroten. Deze vorm van marketing is niet zozeer bedoeld om het publiek aan te zetten tot actie maar meer om brand value op te bouwen en andere marketingactiviteiten te ondersteunen. Branding is bouwen aan je merk.
Eén vorm van branding is merchandising: fysieke producten waarop het logo wordt geprint, gegraveerd of geborduurd. Dit kunnen promotieartikelen zijn zoals pennen, kleding, sleutelhanger en relatiegeschenken.

Branding is alles wat je doet om je merk een plek te geven in het hart van de consument. Omdat er nu per productcategorie meer merken in de race zitten dan ooit tevoren, is een sterk merk cruciaal.

Zelfs veel business-to-business aankopen, zogenaamd het domein van het rationalisme, worden geleid door merkgevoel. Door branding voelt het ene pakket administratiesoftware betrouwbaarder, stabieler, gebruiksvriendelijker en algeheel beter dan de andere. Kassa. Rationaliseren kan daarna nog wel.

De psychologie achter een sterk merk
Branding is een psychologisch proces.  Simpel uitgelegd: een merk nestelt zich in het geheugen van de consument, waarin het betekenis opbouwt door tal van associaties. Als een spinnenweb. Coca Cola snapt dat als geen ander. Elk jaar weer spendeert het merk rond de kerstdagen miljoenen marketingdollars om de associatie met het gezellige decemberfeest te versterken. Niet om Coca Cola als kerstdrankje in de markt te zetten, maar om als merk iets van dat onvervalst blije kerstgevoel te snoepen. Mensen vinden kerst gezellig, dus vinden mensen Coca Cola gezellig. Je drinkt geen bruin zoetig suikerdrankje, maar een teug gezelligheid.
.

LessIsMore

Less is moore anno 2019

Less is moore anno 2019

Bestekend letterlijk: ‘minder is meer’, hoe simpeler, des te beter; minder overdadig, des te beter het product; eenvoud is te prefereren boven overdaad. Oorspronkelijk door de Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) gebruikt als uitgangspunt voor het zogeheten minimalistisch design. We speken dan over ‘Modernisme’ of ‘Functionalisme’

‘Modernisme’ of ‘Functionalisme’
Volgens de deze visie moet de vormgeving van een product voortvloeien uit de functie: ‘Form Follows Function’. De opvatting werd in het begin onder andere gepropageerd door het Bauhaus. Het Bauhaus was een Duitse opleiding voor kunstenaars, vormgevers en architecten, die bestond van 1919 tot 1932, eerst gevestigd in Weimar, later verhuisde de opleiding naar Dessau. In 1932 was hij nog een jaar in Berlijn gevestigd.
Hoewel de Bauhaus-ontwerpen bestemd waren voor een breed publiek en het de bedoeling was dat ze in massa zouden worden geproduceerd, waren de producten kostbaar en exclusief. In het begin kon alleen een welgestelde elite ze zich permitteren. Pas veel later werd de stroming een succes. Tegenwoordig zijn de HEMA en IKEA hofleveranciers van het Modernisme.

Hoe is ‘Form Follows Function’ in te passen in onze hedendaagse digitale Design wereld?

Het huidige motto: functie volgt menselijke behoeften, vorm volgt menselijk gedrag.

In dit snel veranderende digitale tijdperk leven we in een kunstmatige wereld met computerproducten. Dit is een nieuwe uitdaging voor ontwerpers: hoe kunnen we mensen helpen bij het hanteren en bedienen van de steeds complexere digitale producten en diensten?

Makkelijker maken
Een goed ontwerp maakt een product eenvoudig in gebruik, dit is in de optiek van Xbase een gouden regel geworden in het ontwerp van vandaag. Het uiterlijk, of de vorm, wordt gecultiveerd door de studie van menselijke cognitie en gedrag. Hoe beter we begrijpen hoe mensen denken, voelen en zich gedragen, des te beter het product dat we kunnen ontwerpen, om het voor mensen in het gebruik meer intuïtief te maken.

De uitspraak is ‘Form Follows Function’ en less is moore, kloppen dus nog steeds maar misschien is een nieuwe uitdrukking die meer in overeenstemming is met het huidige digitale tijdperk: functie volgt op menselijke behoeften, vorm volgt menselijk gedrag.

P1430756

Het verschil tussen een native-app, web-app of hybride-app of een progressive-app.

Het verschil tussen een native-app, web-app of hybride-app of een progressive-app.

Tegenwoordig is een smartphone en/of tablet niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We swipen heel wat af tegenwoordig.  Het gebruik van deze apparaten neemt sterk toe en de behoefte om gebruik te maken van de mogelijkheden van mobile marketing stijgt daarmee ook.

Hieronder leggen we het verschil uit tussen deze opties en maken we een opsomming van de voor- en nadelen.

Native app, webapp of hybride app

Er zijn veel (tussen)vormen qua techniek om mobiele apps te ontwikkelen, maar de drie hoofdgroepen zijn een native app, een webapp en een hybride app. Hieronder staat een korte beschrijving van deze drie.


Webapp
Dit is in basis een mobiele versie van een website. Deze website wordt speciaal vormgegeven voor de grootte van het scherm van een mobiele telefoon of tablet. Een Web-app wordt in principe niet aangeboden in een App-store.  Per platform (Apple iOS, Android, Windows mobile) kan er gebruik worden gemaakt van specifieke functionaliteit van dat systeem.

Als we het hebben over een webapp, dan praten we in dit geval om een applicatie die ook geoptimaliseerd is voor mobiel en tablet gebruik, oftewel Responsive. Webapps (‘web applications’) zijn doorgaans gebaseerd op HTML, JavaScript of CSS. Omdat ze worden geladen vanaf een webserver en in de webbrowser draaien, hoeven ze niet te worden geïnstalleerd.

Voordelen:

 • Aanpassingen direct zichtbaar
 • Makkelijk te onderhouden
 • Goedkoper in ontwikkeling
 • Niet afhankelijk van toelatingseisen voor app-stores

Nadelen:

 • Niet alle functionaliteiten van een mobiele telefoon of tablet kan gebruikt worden
 • Heeft altijd een internetverbinding nodig
 • Geen opslag van data op het apparaat zelf

Native app

Een Native-app wordt specifiek ontwikkeld voor een platform (Android, iOS, Windows Phone). Deze applicatie’s worden gedistribueerd via de app-store van Je mobile telefoon of tablet.


Voordelen

• Geen internetverbinding nodig• Maximaal gebruik van alle beschikbare functionaliteiten van het apparaat
• Integratie mogelijkheden met andere apps
• Toegang tot de smartphone bibliotheek voor gebruik van media
• Hogere snelheid op het apparaat


Nadelen

 • Per platform (Apple iOS, Android, Windows mobile) moet er ontwikkeld worden.
 • Goedkeuring voor plaatsing in Store nodig
 • Verandering/update in de software van het platform kan betekenen dat de app aangepast moet worden

De beste oplossing voor uw website is om te kiezen voor een responsive design. Responsive betekent dat de weergave van uw website automatisch aanpast wordt aan het scherm van de bezoeker. Bezoekers krijgen zo de inhoud optimaal aangeboden op hun computer, tablet of smartphone.

Wat is een Hybride-App?

De hybride app combineert het beste van twee werelden. De basis is opgebouwd zoals een native app, daarnaast wordt een deel van de inhoud gevuld door een website. Dit geeft vrijheid en flexibiliteit van een webapp en de kracht en het gemak van de plaatsing in een store.

Voordelen

 • De gecombineerde mogelijkheden van een native en een webapp
 • Flexibiliteit in het up-to-date houden van de inhoud
 • Minimale uitbreidingen zonder een echte release in de store
 • Lagere ontwikkel kosten

Nadelen

 • Hybride kan een reden zijn tot afwijzing van het plaatsen in de store
 • Onderhouden van 2 omgevingen kan meer kosten op de lange duur geven.
 • Niet aan te raden voor complexe apps

Wat is een Progressive-App?

Een Progressive-app is maakt gebruik van de functionaliteiten in de browser. Deze vorm van app hoeft niet ontsloten te worden via de store van Apple, Google of Microsoft. Een Progressive-app voeg je vanuit de browser toe op je homescreen en kan ook offline gebruikt worden. 

Voordelen

 • Voor iedereen toegangkelijk (niet afhankelijk van een besturingssysteem)
 • Mogelijkheid om push-notificaties te versturen
 • Werkt ook offline
 • Altijd up-to-date: je hoeft geen updates van een website te downloaden

Nadelen

 • Het blijft een Web-app met een aantal beperkingen.
 • Met een Progressive-App ben je niet vindbaar in de store.
thougt_corr

Thought Leadership een holle marketing term?

Thought Leadership een holle marketing term?

Thought leadership een van die termen die tegenwoordig vaak de revue passeren. Wat is het? een lege huls of echt iets waar je als organisatie iets aan hebt?

Laten ik beginnen met Thought leaders zijn personen, bedrijven of organisaties die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen. Bedrijven en organisaties proberen een autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden. Personen en organisaties die zichzelf het predicaat thought leader opplakken geven aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben.

Thought leaders zijn personen, bedrijven of organisaties die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen. Bedrijven en organisaties proberen een autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden. Personen en organisaties die zichzelf het predicaat thought leader opplakken geven aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben.

Niet alleen zijn thought leaders innovatief, wat kan leiden tot nieuwe uitvindingen, ook het hebben van een inspirerende en afwijkende visie is een belangrijk kenmerk. Een individu of bedrijf kan zichzelf het thought leadership label opplakken, maar heeft dit pas werkelijk als dit door anderen wordt erkend. Het imago van een thought leader kan grote aantrekkingskracht uitoefenen op de markt en prospects.

Kennis = macht
Met het nastreven van Thought Leadership nemen organisaties afscheid van ‘traditionele ’en lege marketingachtige, nietszeggende proposities en ongefundeerde boodschappen en beloften. De grote kracht van thought leadership strategie die tot uiting komt vanuit Content Marketing, is het aanwenden van de aanwezige kennis binnen organisaties. Door medewerkers hun kennis te laten delen met de buitenwereld, ontstaat er een autoriteit waar de klanten en prospects daadwerkelijk mee geholpen zijn.

Thought Leadership verkrijgen vergt veelenergie van de hele organisatie. Je hebt iedereen binnen de organisatie nodig om interessante content te creëren. Van filmpjes tot inhoudelijke artikelen, vlogs en blogs tot whitepapers en webinars; de diversiteit aan uitingen is belangrijk en zorgt ervoor dat de boodschap op verschillende manieren bij de ontvanger terecht komt.

Communiceren vanuit de inhoud. Laat zien op welk gebied jouw organisatie een autoriteit binnen deze bepaalde markt is. Dat doe je die door consistent over dit onderwerp te communiceren.

Het doel van deze strategie is dat de markt het bedrijf gaat zien als een organisatie die de markt kent, de behoeften van de klanten begrijpt en het centrale aanspreekpunt kan zijn voor alles wat met de branche te maken heeft. Kortom Thought Leadership is geen holle marketing term en kost veel energie, wil het in alle de geledingen van de organisatie geademd en uitgedragen worden.

 

branding-design-pencils-6444

De 8 soorten graphic design

De 8 soorten graphic design

Grafisch ontwerp maakt gebruik van visuele composities om problemen op te lossen en ideeën te communiceren via typografie, beeldspraak, kleur en vorm. Er is niet 1 manier om dat te doen, dat is de reden er verschillende soorten grafische ontwerpers zijn, elk met hun eigen specialisatie.

Hoewel ze elkaar vaak overlappen, vereist elk type grafisch ontwerp specifieke vaardigheden en ontwerptechnieken. Veel ontwerpers zijn gespecialiseerd in een enkel type; anderen richten zich op een reeks verwante, soortgelijke typen. Maar omdat de industrie voortdurend verandert, moeten ontwerpers flexibel zijn en een leven lang leren, zodat ze tijdens hun loopbaan kunnen veranderen of specialisaties toevoegen.

Of u nu een aspirant-ontwerper bent of op zoek bent naar ontwerpdiensten voor uw bedrijf, het begrijpen van de acht soorten grafische ontwerpen helpt u bij het vinden van de juiste vaardigheden voor uw werk.

1. Visual identity graphic design

Een merk is een relatie tussen een bedrijf of organisatie en zijn publiek. Een merkidentiteit is hoe de organisatie haar persoonlijkheid, toon en essentie communiceert, evenals herinneringen, emoties en ervaringen. Grafische vormgeving van visuele identiteit is dat: de visuele elementen van merkidentiteit die fungeren als het gezicht van een merk om die ontastbare eigenschappen via afbeeldingen, vormen en kleuren te communiceren.


Ontwerpers die zijn gespecialiseerd in grafische vormgeving van visuele identiteit werken samen met marketeers om items zoals logo’s, typografie, kleuren paletten en afbeeldingsbibliotheken te maken die de persoonlijkheid van een merk vertegenwoordigen. Naast de standaard visitekaartjes en zakelijke briefpapier ontwikkelen ontwerpers vaak een set visuele merkrichtlijnen (stijlgidsen) die de beste werkwijzen beschrijven en voorbeelden geven van visuele branding die in verschillende media wordt toegepast. Deze richtlijnen helpen bij het waarborgen van merkconsistentie bij toekomstige toepassingen.


Grafisch ontwerpers van visuele identiteit moeten over een algemene kennis van alle soorten grafische ontwerpen beschikken om ontwerp elementen te creëren die geschikt zijn voor alle visuele media. Ze hebben ook behoefte aan uitstekende communicatie, conceptuele en creatieve vaardigheden en een passie voor het onderzoeken van industrieën, organisaties, trends en concurrenten.

2. Marketing en reclame graphic design

Wanneer de meeste mensen denken aan grafisch ontwerp, denken ze aan ontwerpen die zijn gemaakt voor marketing en reclame.

Bedrijven zijn afhankelijk van succesvolle marketinginspanningen om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces van hun doelgroep. Geweldige marketing betrekt mensen op basis van de wensen, behoeften, het bewustzijn en de tevredenheid die ze hebben over een product, dienst of merk. Omdat mensen visuele inhoud altijd aantrekkelijker vinden, helpt grafisch ontwerp organisaties om effectiever te promoten en te communiceren.

Marketingontwerpers werken samen met bedrijfseigenaars, directeuren, managers of marketingprofessionals om activa te creëren voor marketingstrategieën. Ze kunnen alleen werken of als onderdeel van een intern of creatief team. Ontwerpers kunnen zich specialiseren in een specifiek type media (voertuig wraps of tijdschrift advertenties bijvoorbeeld) of een breed assortiment van onderpand maken voor print, digitaal en nog veel meer. Hoewel traditioneel gecentreerd, is deze rol gegroeid tot meer digitale assets, vooral voor gebruik in content marketing.

Voorbeelden van marketing grafisch ontwerp

 • Postkaarten en flyers Tijdschriften- en krantenadvertenties Posters, spandoeken en billboards
 • infographics
 • Brochures (print en digitaal)
 • Voertuig wraps
 • Bewegwijzering en beursshows
 • E-mail marketing sjablonen
 • PowerPoint-presentaties
 • Social media-advertenties, banners en afbeeldingen
 • Banner- en retargeting advertenties
 • Afbeeldingen voor websites en blogs

Marketingontwerpers hebben behoefte aan uitstekende communicatie-, probleemoplossende en tijdmanagement vaardigheden. Behalve vertrouwd te zijn met verschillende grafische ontwerp-, lay-out- en presentatie-apps, moeten ze ook bekend zijn met de productie voor print- en online-omgevingen. Instapposities op dit gebied zijn een geweldige manier voor nieuwe ontwerpers om processen te leren en waardevolle vaardigheden en ervaring op te doen.

3. Graphic design van de gebruikersinterface GUI

Een gebruikersinterface (UI) is de manier waarop een gebruiker communiceert met een apparaat of toepassing. UI-ontwerp is het proces van het ontwerpen van interfaces om ze gebruiksvriendelijk te maken en een gebruikersvriendelijke ervaring te bieden.


Een gebruikersinterface bevat alle dingen waarmee een gebruiker communiceert: scherm, toetsenbord en muis, maar in de context van grafisch ontwerp, richt UI-ontwerp zich op de visuele ervaring van de gebruiker en het ontwerp van grafische elementen op het scherm, zoals knoppen, menu’s, micro -interacties en meer. Het is de taak van een UI-ontwerper om esthetische aantrekkingskracht in balans te brengen met technische functionaliteit.

UI-ontwerpers zijn gespecialiseerd in desktop-apps, mobiele apps, web-apps en games. Ze werken nauw samen met UX (gebruikerservaring) ontwerpers (die bepalen hoe de app werkt) en UI-ontwikkelaars (die code schrijven om het te laten werken).

 • Voorbeelden van grafische vormgeving van gebruikersinterfaces GUI
 • Web design
 • Thema-ontwerp (WordPress, Shopify, etc.)
 • Spelinterfaces
 • App ontwerp

UI-ontwerpers moeten teamspelers zijn, ondersteund door zowel serieuze grafische ontwerpvaardigheden als een uitstekend begrip van UI / UX-principes, responsief ontwerp en webontwikkeling. Naast grafische apps hebben ze kennis nodig van programmeertalen zoals HTML, CSS en JavaScript.

4. Publicatie graphic design

Publicaties zijn langwerpige stukken die via openbare distributie met een publiek communiceren. Ze zijn van oudsher een printmedium. Denk aan boeken, kranten, tijdschriften en catalogi. Recent is er echter een aanzienlijke toename in digitaal publiceren.
Grafisch ontwerpers die zijn gespecialiseerd in publicaties werken samen met redacteurs en uitgevers om lay-outs te maken met zorgvuldig geselecteerde typografie en bijbehorende illustraties, waaronder fotografie, afbeeldingen en illustraties. Publicatieontwerpers kunnen werken als freelancer, als creatief bureau of intern als onderdeel van een uitgeverij.
Voorbeelden van publicatie grafisch ontwerp

 • Boeken
 • Kranten
 • nieuwsbrieven
 • Mappen
 • Jaarverslagen
 • Tijdschriften
 • catalogi

Publicatieontwerpers moeten over uitstekende communicatie-, lay-out- en organisatorische vaardigheden beschikken. Naast grafische ontwerp-expertise moeten ze inzicht hebben in kleurbeheer, afdrukken en digitaal publiceren.

5. Graphic design van verpakking

De meeste producten vereisen een vorm van verpakking om ze te beschermen en voor te bereiden op opslag, distributie en verkoop. Maar het ontwerp van de verpakking kan ook rechtstreeks communiceren met de consument, waardoor het een uiterst waardevolle marketingtool wordt. Elke doos, fles en tas, elk blikje, elke container of bus is een kans om het verhaal van een merk te vertellen.
Verpakkingsontwerpers maken concepten, ontwikkelen mockups en maken de afdrukklare bestanden voor een product. Dit vereist deskundige kennis van print processen en een goed begrip van industrieel ontwerp en productie. Omdat het ontwerp van verpakkingen zoveel disciplines raakt, is het niet ongebruikelijk dat ontwerpers andere troeven vinden voor een product zoals fotografie, illustraties en visuele identiteit.
Verpakkingsontwerpers kunnen een manusje-van-alles zijn of zich specialiseren in een specifiek type verpakking (zoals etiketten of drankblikjes) of een specifieke industrie (zoals voedsel of kinderspeelgoed). Hun werk vereist eersteklas conceptuele en probleemoplossende vaardigheden, naast een sterke praktische kennis van gedrukte en industriële ontwerpen. Ze moeten flexibel zijn om te voldoen aan de eisen van klanten, marketeers en fabrikanten en op de hoogte zijn van de huidige trends.

6. Motion graphics design

Simpel gezegd, motion graphics zijn afbeeldingen die in beweging zijn. Dit kan onder meer animatie, audio, typografie, afbeeldingen, video en andere effecten zijn die worden gebruikt in online media, televisie en film. De populariteit van het medium is de laatste jaren enorm gestegen naarmate de technologie verbeterde en de video content king werd.

“Motion Graphics Designer” is een enigszins nieuwe specialiteit voor ontwerpers. Formeel gereserveerd voor tv en film hebben technologische ontwikkelingen de productietijd en -kosten verminderd, waardoor de kunstvorm toegankelijker en betaalbaarder is geworden. Nu is motion graphics te vinden op alle digitale platforms, wat allerlei nieuwe gebieden en kansen heeft gecreëerd.

 • Voorbeelden van bewegend grafisch ontwerp
 • Titelreeksen en aftiteling
 • advertenties
 • Geanimeerde logo’s
 • trailers
 • presentaties
 • Promotievideo’s
 • Instructievideo’s
 • websites
 • Apps
 • Videospellen
 • banners
 • GIF

Motion Graphics-ontwerpers beginnen met het ontwikkelen van storyboards en brengen vervolgens hun concepten tot leven met animatie, video en traditionele kunst. Afhankelijk van de branche kan een sterke praktische kennis van marketing, codering en 3D-modellering van groot belang zijn.

7. Graphic design van de omgeving

Met grafisch grafisch ontwerp worden mensen visueel verbonden met plaatsen om hun algehele ervaring te verbeteren door ruimtes gedenkwaardiger, interessanter, informatief of gemakkelijker te gebruiken te maken.

 • Voorbeelden van grafisch grafisch ontwerp
 • bewegwijzering
 • Muurschilderingen
 • Museumtentoonstellingen
 • Office-branding
 • Openbaar vervoer navigatie
 • Winkelinrichting interieurs
 • Stadion-branding
 • Evenement- en conferentieruimtes

Wayfinding is een specifiek type milieu grafisch ontwerp dat bestaat uit strategische bewegwijzering, oriëntatiepunten en visuele aanwijzingen die mensen helpen te identificeren waar ze zijn en waar ze naartoe moeten gaan, zodat ze er zonder verwarring kunnen geraken.
Environmental graphic design is een multidisciplinaire praktijk waarin grafisch, architecturaal, interieur, landschap en industrieel ontwerp samenkomen. Ontwerpers werken samen met mensen op een aantal van deze gebieden om hun ontwerpen te plannen en implementeren. Daarom hebben ontwerpers meestal opleiding en ervaring in zowel grafisch ontwerp als architectuur. Ze moeten vertrouwd zijn met industriële ontwerp-concepten en architecturale plannen kunnen lezen en schetsen.

8. Kunst en illustratie voor graphic design

Grafische kunst en illustratie worden vaak gezien als hetzelfde als grafisch ontwerp, maar ze zijn allemaal heel verschillend. Ontwerpers maken composities om te communiceren en problemen op te lossen, grafische kunstenaars en illustratoren creëren originele kunstwerken. Hun kunst neemt een aantal vormen aan, van kunst tot decoratie tot verhalende illustraties. Hoewel grafische kunst en illustratie geen technisch soort grafische vormgeving zijn, wordt er zoveel gemaakt voor commercieel gebruik in de context van grafisch ontwerp dat je er niet over kunt praten zonder de anderen.

 

lampen

5 stappen van design thinking

5 stappen van design thinking

Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies. Daarna wordt er een prototype gemaakt en getest in de praktijk.

 

1. Empathy (empathie) 

De eerste stap in het design thinking proces heet empathie. Je probeert de psychologie van mensen te begrijpen. En er achter te komen waarom mensen bepaalde beslissingen nemen. Het doel is om empathisch begrip te krijgen voor het menselijk probleem dat je probeert op te lossen. Een van de meeste betrouwbare methodes is observatie. Kijken wat mensen echt doen. Wie als een designer denkt, gaat niet uit van zijn of haar eigen expertise, maar denkt vanuit het gevoel: hoe voelt de gebruiker zich over het product? Daarna volgen er diepte-interviews met gebruikers, of met werknemers. Door zo’n deze benadering leer je zelf meer over het ontworpen product.

 

2. Define (defineer)

In deze stap wordt de informatie samen gebracht die in de empathie stap zijn gevonden. Dit is waar je de observaties en inzichten samenbrengt. De focus aanbrengt in het probleem dat wilt opgelost moet worden. De probleemdefinitie moet mensgericht zijn.

 

3. Ideevorming

In deze fase wordt de oplossingen voor een bepaald probleem gezocht. Meestal worden er vijf oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld: een uitleg-menu’tje, een simpelere lay-out, minder verborgen opties op de home-page en ga zo maar door. De oplossingen worden besproken met een team, En op gedetailleerd niveau bekeken . Welke ideeën zijn de moeite waard om te implementeren. Dit wordt meestal gedaan in groepsverband, met mensen van verschillende pluimage.

 

4. Prototype 

Prototyping gaat volledig over leren. Het doel is om een  simpele versies van het idee te maken die je kunt delen en kunt testen bij echte gebruikers.Er zijn meerdere manieren om te prototypen. Je kunt een waardepropositie op een pagina schrijven. Je kunt een eerste landingspagina maken. Je kunt een snel storyboard schetsen. Dit is een experimentele fase. Het gaat om het maken van een prototype en waarmee je waardevolle feedback kan verzamelen van de gebruikers.
 

 

5. Test

Een product is nooit klaar, stellen bedrijven die design thinking toepassen. Blijf daarom altijd testen.

 

Kort samengevat

 1. Stap 1 is empathie krijgen met de doelgroep: Breng de behoeftes, belevingswereld van de doelgroep en betrokkenen in kaart en handel vanuit dat perspectief.
 2. Definieer het probleem: Hier wordt doelgroep centraal geplaatst bij het definiëren van het probleem. Dit om het perfecte uitgangspunt te hebben voor het innovatie-traject.
 3. Hier worden ideeën gegenereerd en gefilterd: Men ontwikkeld zoveel mogelijk ideeën en deze worden gefilterd op basis van kennis over de doelgroep.
 4. Tijd voor het prototype: Hier worden de ideeën zo snel mogelijk naar een werkend prototype vertaald.
 5. Test de oplossing: Men gaat het veld in om het prototype te testen bij de doelgroep.