lampen

5 stappen van design thinking

5 stappen van design thinking

Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies. Daarna wordt er een prototype gemaakt en getest in de praktijk.

 

1. Empathy (empathie) 

De eerste stap in het design thinking proces heet empathie. Je probeert de psychologie van mensen te begrijpen. En er achter te komen waarom mensen bepaalde beslissingen nemen. Het doel is om empathisch begrip te krijgen voor het menselijk probleem dat je probeert op te lossen. Een van de meeste betrouwbare methodes is observatie. Kijken wat mensen echt doen. Wie als een designer denkt, gaat niet uit van zijn of haar eigen expertise, maar denkt vanuit het gevoel: hoe voelt de gebruiker zich over het product? Daarna volgen er diepte-interviews met gebruikers, of met werknemers. Door zo’n deze benadering leer je zelf meer over het ontworpen product.

 

2. Define (defineer)

In deze stap wordt de informatie samen gebracht die in de empathie stap zijn gevonden. Dit is waar je de observaties en inzichten samenbrengt. De focus aanbrengt in het probleem dat wilt opgelost moet worden. De probleemdefinitie moet mensgericht zijn.

 

3. Ideevorming

In deze fase wordt de oplossingen voor een bepaald probleem gezocht. Meestal worden er vijf oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld: een uitleg-menu’tje, een simpelere lay-out, minder verborgen opties op de home-page en ga zo maar door. De oplossingen worden besproken met een team, En op gedetailleerd niveau bekeken . Welke ideeën zijn de moeite waard om te implementeren. Dit wordt meestal gedaan in groepsverband, met mensen van verschillende pluimage.

 

4. Prototype 

Prototyping gaat volledig over leren. Het doel is om een  simpele versies van het idee te maken die je kunt delen en kunt testen bij echte gebruikers.Er zijn meerdere manieren om te prototypen. Je kunt een waardepropositie op een pagina schrijven. Je kunt een eerste landingspagina maken. Je kunt een snel storyboard schetsen. Dit is een experimentele fase. Het gaat om het maken van een prototype en waarmee je waardevolle feedback kan verzamelen van de gebruikers.
 

 

5. Test

Een product is nooit klaar, stellen bedrijven die design thinking toepassen. Blijf daarom altijd testen.

 

Kort samengevat

  1. Stap 1 is empathie krijgen met de doelgroep: Breng de behoeftes, belevingswereld van de doelgroep en betrokkenen in kaart en handel vanuit dat perspectief.
  2. Definieer het probleem: Hier wordt doelgroep centraal geplaatst bij het definiëren van het probleem. Dit om het perfecte uitgangspunt te hebben voor het innovatie-traject.
  3. Hier worden ideeën gegenereerd en gefilterd: Men ontwikkeld zoveel mogelijk ideeën en deze worden gefilterd op basis van kennis over de doelgroep.
  4. Tijd voor het prototype: Hier worden de ideeën zo snel mogelijk naar een werkend prototype vertaald.
  5. Test de oplossing: Men gaat het veld in om het prototype te testen bij de doelgroep.

Tags: No tags

Comments are closed.