thougt_corr

Thought Leadership een holle marketing term?

Thought Leadership een holle marketing term?

Thought leadership een van die termen die tegenwoordig vaak de revue passeren. Wat is het? een lege huls of echt iets waar je als organisatie iets aan hebt?

Laten ik beginnen met Thought leaders zijn personen, bedrijven of organisaties die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen. Bedrijven en organisaties proberen een autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden. Personen en organisaties die zichzelf het predicaat thought leader opplakken geven aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben.

Thought leaders zijn personen, bedrijven of organisaties die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen. Bedrijven en organisaties proberen een autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden. Personen en organisaties die zichzelf het predicaat thought leader opplakken geven aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben.

Niet alleen zijn thought leaders innovatief, wat kan leiden tot nieuwe uitvindingen, ook het hebben van een inspirerende en afwijkende visie is een belangrijk kenmerk. Een individu of bedrijf kan zichzelf het thought leadership label opplakken, maar heeft dit pas werkelijk als dit door anderen wordt erkend. Het imago van een thought leader kan grote aantrekkingskracht uitoefenen op de markt en prospects.

Kennis = macht
Met het nastreven van Thought Leadership nemen organisaties afscheid van ‘traditionele ’en lege marketingachtige, nietszeggende proposities en ongefundeerde boodschappen en beloften. De grote kracht van thought leadership strategie die tot uiting komt vanuit Content Marketing, is het aanwenden van de aanwezige kennis binnen organisaties. Door medewerkers hun kennis te laten delen met de buitenwereld, ontstaat er een autoriteit waar de klanten en prospects daadwerkelijk mee geholpen zijn.

Thought Leadership verkrijgen vergt veelenergie van de hele organisatie. Je hebt iedereen binnen de organisatie nodig om interessante content te creëren. Van filmpjes tot inhoudelijke artikelen, vlogs en blogs tot whitepapers en webinars; de diversiteit aan uitingen is belangrijk en zorgt ervoor dat de boodschap op verschillende manieren bij de ontvanger terecht komt.

Communiceren vanuit de inhoud. Laat zien op welk gebied jouw organisatie een autoriteit binnen deze bepaalde markt is. Dat doe je die door consistent over dit onderwerp te communiceren.

Het doel van deze strategie is dat de markt het bedrijf gaat zien als een organisatie die de markt kent, de behoeften van de klanten begrijpt en het centrale aanspreekpunt kan zijn voor alles wat met de branche te maken heeft. Kortom Thought Leadership is geen holle marketing term en kost veel energie, wil het in alle de geledingen van de organisatie geademd en uitgedragen worden.

 

Tags: No tags

Comments are closed.