Xbase_groenestad

Duurzaam gebruik

Duurzaam gebruik

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen mensen, milieu en bedrijf. Het is een verdelingsvraagstuk waar iedere gebruiker van grondstoffen en eindproducten mee van doen heeft. Zorgvuldig en bewust gebruik zijn kenmerken van duurzaamheid. Daar horen afvalreductie en hergebruik bij. Voorbeelden van hergebruik zijn recycling en Cradle to cradle. Als ontwerpers kunnen wij zeker veel invloed uitoefenen op gebruik van basis materialen van producten en verpakkingen. gebruik geen plastic meer en gebruik gerecyceld papier en karton en gebruik groene stroom/groene datacenters. Je moet je eigenlijk bij elk productie proces afvragen hoe laten we de wereld achter.

Cradle to cradle
Cradle to Cradle (C2C) is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. Met het boek Cradle to Cradle: remaking the Way We Make Things (2002) publiceerden William McDonough en Michael Braungart hun kijk op een volledig hergebruik van stoffen. C2C gaat er vanuit dat materialen van een product volledig zijn te hergebruiken óf volledig afbreekbaar zijn. C2C gaat verder dan een normaal recyclingproces. Daarin wordt een afvalproduct opnieuw tot grondstof verwerkt om een nieuw product uit te maken. Vaak verliest het materiaal hierbij kwaliteit. Papier en karton kunnen zes tot zeven maal worden hergebruikt.

Bij C2C is sprake van ´upcycling´ (van wieg tot wieg) in plaats van downcycling (van wieg tot graf). C2C is een nieuwe manier van ondernemen. Produceren zonder kwaliteitsverlies en restproducten staat centraal. Afval van het gebruikte product vormt bij Cradle to Cradle grondstof voor een nieuw product. Dit komt doordat de afvalstoffen worden gerecycled in hun eigen kringloop. C2C onderscheidt twee kringlopen: de biologische en de technische kringloop. De biologische kringloop bestaat uit organische stoffen, die na hun ´werkzame´ leven te composteren zijn. Niet-organische stoffen vormen de technische kringloop: onderdelen van producten blijven circuleren als waardevolle grondstoffen voor de industrie.

Recycling
Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden zij milieubewust geproduceerd. En zijn zij na gebruik voedsel voor nieuwe producten. Oudpapier vormt de basis voor nieuw papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton (). 86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt (*).

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen:

• Vermindering van de afvalberg

• Duurzame inzet van gebruikte materialen

• Minder gebruik nieuwe grondstoffen

• Reductie energie- en waterverbruik

• Verlaging van de CO2-uitstoot

• Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

In Nederland wordt jaarlijks circa 2.454.000 ton oudpapier en -karton ingezameld en gerecycled. Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oudpapier en –karton? Eén ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. Dat betekent dat bijna 7,5 miljoen bomen niet hoeven te worden geoogst en dus worden gespaard.

bronnen:

papierenkarton.nl

Koninklijke VNP Jaarverslag 2016
** PRN monitor 2016

 

Nog enkele tips om duurzaam aan de slag te gaan

• Een beter milieu begint…

• Laat de auto wat vaker staan

• Zoek een duurzame leverancier

• Steun maatschappelijke initiatieven

• Scheid afval zoveel mogelijk

• Communiceer uw duurzame keuzes naar de klant

• Doe het licht uit in ruimtes waar niet altijd mensen aanwezig zijn. zoals het magazijn, de toiletten en de kantine

• Stimuleer uw medewerkers zoveel mogelijk om naar het werk komen met het openbaar vervoer of de fiets.

• Laat uw computer, tv en andere apparaten niet op stand-by staan, maar zet deze volledig uit wanneer u ze langere tijd niet gebruikt.

• Verkoopt u duurzame producten in uw bedrijf? Adviseer dan ook uw klanten over hoe zij uw producten milieuvriendelijk kunnen gebruiken.

• Maak bij voorkeur gebruik van waterbesparende kranen en toiletspoelbakken.

• Kies bij aanschaf of vervanging van apparaten voor een energiezuinigere variant. Let daarbij indien mogelijk op het energielabel.

• Print zo weinig mogelijk (maak liever gebruik van een e-reader) en druk documenten voor eigen gebruik altijd dubbel af.

• Installeer Ecofont op uw computer. Dit lettertype verbruikt minder inkt, zodat u aanzienlijk langer mee met de toner kunt doen.